Κβαντική Επιστήμη
Επιστήμη

ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΥΛΗΣ

Επιστήμονες στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ)  του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), σχεδίασαν έναν κυκλικό επιταχυντή ουδέτερων ατόμων, ο οποίος είναι σε θέση να επιταχύνει συμπυκνώματα Bose-Einstein, σε ταχύτητες μεγαλύτερες από την ταχύτητα του ήχου και να τα μεταφέρει σε αποστάσεις ρεκόρ. 

Ο επιταχυντής αξιοποιεί φορτισμένα σωματίδια για να είναι σε θέση να λειτουργήσει, ενώ έχει πολύ μικρό μέγεθος. Με την συγκεκριμένη επιστημονική ανακάλυψη, δίνεται η δυνατότητα για καινοτόμες κβαντικές τεχνολογίες, ικανές να δημιουργήσουν εξαιρετικά ευαίσθητους αισθητήρες περιστροφής και βαρύτητας. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature

Αναλυτικότερα: ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΥΛΗΣ

Leave a Reply