Ψηφιακές δεξιότητες
Τριτοβάθμια

ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, και συγκεκριμένα η ερευνητική ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης (http://ctll.e-ce.uth.gr) αναπτύσσουν ψηφιακά εργαλεία για υβριδική μάθηση. Τα εργαλεία στοχεύουν στη διευκόλυνση της μεταφοράς διαδικασιών μάθησης από την τάξη σε ψηφιακή μορφή και το αντίστροφο με στόχο να καλύψει τις διευρυμένες ανάγκες για ευελιξία στο μαθησιακό σχεδιασμό που έχουν προκύψει από την πανδημία COVID-19.

Τα εργαλεία συμπληρώνουν υπάρχουσες υπηρεσίες, όπως πλατφόρμες διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου που δίνουν τη δυνατότητα της κοινοποίησης αρχείων από το διδάσκοντα προς τους μαθητές, την υποβολή εργασιών, τη διεξαγωγή εξετάσεων πολλαπλής επιλογής ή ανοιχτού κειμένου, και την προώθηση ανακοινώσεων, προσφέροντας δυνατότητες συνεργασίας που λείπουν από παραδοσιακές μαθησιακές πλατφόρμες.
Τα ψηφιακά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν στις 17 Ιανουαρίου 2023 από φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.

Οι φοιτητές, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή τους, χρησιμοποίησαν τα ψηφιακά εργαλεία για να σχεδιάσουν διαδικασίες για την ομαλή ένταξη πρωτοετών φοιτητών στο πανεπιστημιακό περιβάλλον.

Συνολικά 15 φοιτητές εργάστηκαν σε ομάδες σχεδιάζοντας δράσεις που προωθούν την κοινωνικοποίηση των νέων φοιτητών μέσω της ομαδικής τους εκπόνησης, όπως ένα κυνήγι θησαυρού σε εξωτερικό χώρο ή ένα δωμάτιο διαφυγής.

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού σχεδίου VIE: Virtual Presence in Higher Education Hybrid Learning (http://projectvie.eu) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και υλοποιείται από το 2021 έως το 2023.

Στο ερευνητικόέργο συμμετέχουν, εκτός από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Εσθονία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Φινλανδία, και την Ισπανία.

Leave a Reply