Δευτεροβάθμια

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ανακοινώθηκαν μέτρα στήριξης ΑΜΕΑ στα σχολεία. Θα χορηγηθεί κονδύλιο ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για ΑΜΕΑ σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος.

Το μέτρο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή πρόσβαση των ΑΜΕΑ στους σχολικούς χώρους. Παράλληλα, θα υπάρξει επιπρόσθετο κονδύλιο της τάξης των 55 εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό την εγκατάσταση μέτρων πυροπροστασίας στα σχολεία.