Διεθνές Πανεπιστήμιο
Υποτροφίες

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος χορηγεί δύο (2) υποτροφίες (με την κάθε υποτροφία να αντιστοιχεί σε 50% μείωση των διδάκτρων) σε μέλη της Ελληνικής Εταιρίας Βιοασφάλειας (ενδεικτικά μπορεί να αφορά σε επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας, όπως: Ιατροί, Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, Βιοχημικοί κλπ) για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): «Βιοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MScinBioeconomy: BiotechnologyandLaw).

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να αναπτύξει ένα πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φοιτητών σε συνδυασμό με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε θέματα σχετιζόμενα με τη Βιοασφάλεια και τη Βιοοικονομία γενικότερα. Το Π.Μ.Σ. αντιμετωπίζει τα κενά στην ακαδημαϊκή γνώση και τις σχετικές δεξιότητες στον τομέα της βιοασφάλειας, της διαχείρισης βιοκινδύνων στην κλινική έρευνα και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω διεθνών συνεργασιών με ακαδημαϊκά και εταιρικά ιδρύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι 19 Οκτωβρίου 2019 ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας. 

Leave a Reply