πανεπιστημιακά νέα
Υποτροφίες

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ HARVARD

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard, ανακοίνωσε τη χορήγηση προδιδακτορικών υποτροφιών (fellowships) στις Ελληνικές Σπουδές.

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών χορηγεί έως και 3 υποτροφίες ετησίως σε υποψήφιους διδάκτορες Κλασικών Σπουδών Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να τηρούν ορισμένες προϋποθέσεις:

να έχουν συπληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο των διδακτορικών σπουδών τους
να έχουν ευχέρεια στην Αγγλική γλώσσα
να είναι υποψήφιοι διδάκτορες στον Τομέα Κλασικών Σπουδών σε ένα από τα πιο κάτω Τμήματα Πανεπιστημίου:

  • Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Τμήμα Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Τμήμα Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  • Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η υποτροφία είναι διάρκειας 1 έτους (1 Ιουνίου 2021 – 31 Μαΐου 2022), κατά τη διάρκεια της οποίας οι υποψήφιοι θα ολοκληρώσουν σε ένα εξάμηνο (Ιούνιος – Νοέμβριος) ένα ερευνητικό έργο της δικης τους επιλογής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021, μεσάνυχτα (ώρα Ανατολής).

Αναλυτικά η προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Leave a Reply