Σπουδές Πληροφορικής
Τριτοβάθμια

ΒΡΑΒΕΙΟ WILLIAM J. McCALLA AWARD 2021

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νέστωρ Ευμορφόπουλος έλαβε το βραβείο William J. McCalla Award 2021 για την καλύτερη εργασία στην περιοχή του σχεδιασμού με τη βοήθεια υπολογιστή (Computer-Aided Design).

Η εργασία με τίτλο “Analytical Modeling of Transient Electromigration Stress Based on Boundary Reflections” εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Minnesota (εν μέρει, κατά τη διάρκεια της παραμονής του Kαθηγητή Ευμορφόπουλου εκεί, ως επισκέπτης καθηγητής), και παρουσιάστηκε στο κορυφαίο ετήσιο διεθνές συνέδριο IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD) που έλαβε χώρα κατά το διάστημα 1-4 Νοεμβρίου 2021. Η εργασία επελέγη προς βράβευση από το σύνολο των υποψήφιων εργασιών, μέσα από μια εκτενή και ανταγωνιστική διαδικασία υπό την επίβλεψη επιτροπών ειδικών.

Στην εργασία ο Καθηγητής Ευμορφόπουλος και οι συνεργάτες του παρουσιάζουν μια πρωτοποριακή μέθοδο ανάλυσης του φαινομένου ηλεκτρομετανάστευσης (electromigration) ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, η οποία είναι για πρώτη φορά εφαρμόσιμη σε επίπεδο πλήρους κυκλώματος, και αναμένεται να παίξει κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας, με ιδιαίτερη σημασία σε εφαρμογές με εκτιμώμενη διάρκεια ζωής μεγαλύτερη των 10 ετών, όπως σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, τα βιοεμφυτεύματα, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές επόμενης γενιάς κλπ. Η εργασία αυτή αποτελεί τη βάση για ευρύτερη μακροχρόνια συνεργασία του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής του Τμήματος ΗΜΜΥ (https://erl.e-ce.uth.gr/) με το Πανεπιστήμιο της Minnesota.

Leave a Reply