Σύμβαση Εργασίας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας, ανακοίνωσε την πρόσληψη 2 θέσεων επιστημονικού προσωπικού για απασχόληση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι θέσεις αφορούν πολιτικό μηχανικό και μηχανικό πληροφορικής, με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολών να έχουν οριστεί στις 09 και στις 30 Αυγούστου, αντίστοιχα.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση ν’ αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στους ακόλουθους συνδέσμους για τη θέση του Πολιτικού Μηχανικού και του Μηχανικού Πληροφορικής.

Leave a Reply