Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Το Μετσόβιο πολυτεχνείο προκηρύσσει δύο θέσεις για ειδικότητες Μηχανικών. Ειδικότερα, η μία θέση αφορά σε θέση Πολιτικού Μηχανικού, στα πλαίσια τους έργου «Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης – Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης (MATISSE)» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΤΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ).

Η δεύτερη θέση αφορά μία θέση ανταποδοτικής υποτροφίας η οποία θα καλυφθεί από υποψήφιο διδάκτωρ, ειδικότητας αγρονόμου, τοπογράφου μηχανικού, στα πλαίσια του προγράμματος «Τουρισμός με Ποδήλατο (ΤΟΠΟς)» και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αναλυτικότερες Πληροφορίες: Πρόσκληση Α, Πρόσκληση Β

Leave a Reply