Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών

 (15-07-2017)

pms 2

           Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ., προκηρρύσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στα προηγμένα συστήματα υπολογιστών και επικοινωνιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.  Κάθε χρόνο γινονται αποδεκτοί 45 μεταπτυχιακοί φοιτητές, στις κατευθύνσεις του προγράμματος, οι οποίες έχουν οριστεί:

  • Δικτυακή Υπολογιστική - Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
  • Ευφυή Συστήματα - Μεθοδολογίες Υπολογοστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές.
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή.

          Η διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τρία εξάμηνα, ενώ το απαιτούμενο ποσό των διδάκτρων ανέρχεται σε 650 ευρώ / εξάμηνο. Οι αιτήσεις κατατίθενται καθημερινά στη γραμματεία του τμήματος, στην Πολυτχνική Σχολή, ενώ η 31η Αυγούστου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία.