Η Θέση του ΑΠΘ στην Κατάταξη Shanghai Ranking

 (20-07-2017)

shanghai ranking

            Δημοσιεύτηκε η κατάταξη των Πανεπιστημίων, σύμφωνα με το σύστημα ΄΄Shanghai Ranking΄΄, οπου εξετάζονται 4.000 Πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε διάφορα πεδία. Ειδικότερα, το Αριστοτέλειο έλαβε θέση κατάταξης στις πρώτες 150 θέσεις σε επιστημονικά πεδία του κλάδου της επιστήμης & τεχνολογίας τροφίμων, μηχανικών τηλεπικοινωνιών, πολιτικών μηχανικών, χημικών μηχανικών και κτηνιατρικής.

      Όσον αφορά την κατάταξη, ακολουθείται συγκεκριμένη μεθοδολογία, όπου λαμβάνονται υπόψην δείκτες, όπως ο συνολικός αριθμός των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, αριθμός αναφορών ανά εργασία, ποσοστό εργασιών με διεθνή συνεργασία.