Πρακτική άσκηση
Τριτοβάθμια

TRAINEESHIPS AT THE EUROPEAN CHEMICAL AGENCY

Aνοικτές θέσεις ασκούμενων ανακοίνωσε ο ευρωπαϊκός φορέας χημείας, Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσω της πλατφόρμας. Προς την κατεύθυνση εισόδου σε όσο το δυνατόν περισσότερους ευρωπαίους πολίτες στο πρόγραμμα και τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τους ευρωπαϊκούς φορείς, δεν θα προσφερθεί πρακτική άσκηση σε αιτούντες που έχουν ήδη λάβει περισσότερες από οκτώ (8) εβδομάδες, οποιουδήποτε είδους ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εντός ενός ευρωπαϊκού οργάνου ή φορέα ή που έχουν απασχοληθεί ποτέ από ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ή οργανισμό υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ή που έχουν εργαστεί για ευρωπαϊκό ίδρυμα ή οργανισμό ως προσωρινό μέλος του προσωπικού, ερευνητής ή εμπειρογνώμονας εντός του muros για περισσότερες από οκτώ (8) εβδομάδες.

Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής καθώς και τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των εκπαιδευομένων στους Κανόνες που διέπουν το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων. Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν οι διαθέσιμες θέσεις.

ProfileDeadlineVacancy notice 
Trainee – Computational Assessment Unit (B2) ECHA/TRN/2021/0098 November 2020 at 12:00DownloadApply
Trainee – Data Availability Unit (A4) ECHA/TRN/2021/0138 November 2020 at 12:00DownloadApply
Trainee – Exposure and Supply Chain Unit (B4) ECHA/TRN/2021/0128 November 2020 at 12:00DownloadApply
Trainee – Biocidal Products Unit (D2) ECHA/TRN/2021/0118 November 2020 at 12:00DownloadApply
Trainee – Legal Affairs Unit (E2) ECHA/TRN/2021/0108 November 2020 at 12:00DownloadApply
Trainee – ICT Infrastructure and Support Unit (I1) ECHA/TRN/2021/0088 November 2020 at 12:00DownloadApply
Trainee – Computational Assessment Unit (B2) ECHA/TRN/2021/0078 November 2020 at 12:00DownloadApply
Trainee – Hazard Assessment Unit (C1) ECHA/TRN/2021/0058 November 2020 at 12:00DownloadApply
Trainee – Hazard Assessment Units (C2-C4) ECHA/TRN/2021/0068 November 2020 at 12:00DownloadApply
Trainee – Biocides Assessment Unit (D1) ECHA/TRN/2021/0048 November 2020 at 12:00DownloadApply
Trainee – Registry of the Board of Appeal (RBoA) ECHA/TRN/2021/0018 November 2020 at 12:00DownloadApply
Trainee – Chemistry Unit (B1) ECHA/TRN/2021/0028 November 2020 at 12:00DownloadApply
Trainee – Support and Enforcement Unit (A2) ECHA/TRN/2021/0038 November 2020 at 12:00DownloadApply

Leave a Reply