Δευτεροβάθμια

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται πως με σκοπό να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης για τη σχολική περίοδο 2019-2020, θα πρέπει οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα Πρότυπα και τα Πειραματικά σχολεία να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία σε Π&ΠΣ.

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ν’ απασχοληθούν με παράταση της θητείας τους για το επόμενο σχολικό έτος 2019-2020 στο Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο όπου διδάσκουν να είναι σε θέση:

α) να επιστρέψουν στην περιοχή μετάθεσης από την οποία προήλθαν και να τοποθετηθούν στη σχολική μονάδα της τελευταίας οργανικής τους θέσης.

β) να τεθούν στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της βαθμίδας τους στην περιοχή στην οποία ανήκει το Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο, και να δηλώσουν σχολικές μονάδες προτίμησής τους για οριστική τοποθέτηση, ώστε να συμμετέχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων, από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν την προτίμηση τους έως τις 24 Ιουλίου, στις Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Leave a Reply