Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τριτοβάθμια

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WP4) ΤΟΥ CIVIS ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης του CIVIS, συνεχίζεται επιτυχώς η δραστηριότητα του Τομέα Εργασίας 4 (WP4) που αποσκοπεί στη δημιουργία και ανάπτυξη διεπιστημονικών θεματικών ενοτήτων εκπαίδευσης και έρευνας σε τέσσερα πεδία (CIVIS European Hubs) των οποίων τον γενικό συντονισμό έχει το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Για την πρώτη Θεματική Ενότητα (HUB 1) που αφορά στο «Κλίμα, περιβάλλον και ενέργεια» (Climate, environment and energy) έχει ήδη ολοκληρωθεί η σχετική χαρτογράφηση μαθημάτων και έρευνας, καθώς και η δεύτερη πρόσκληση για δράσεις στις οποίες το ΕΚΠΑ συμμετέχει ενεργά.

Η διεύρυνση του Τομέα εργασίας 4 συνεχίζεται με την έναρξη της λειτουργίας της δεύτερης Θεματικής Ενότητας (HUB 2) με θέμα : «Κοινωνία, πολιτισμός, ιστορική κληρονομιά» (Society, culture, heritage), της οποίας ο συντονισμός ανετέθη από κοινού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Universität Tübingen, ύστερα από μια ιδιαίτερη απαιτητική διαδικασία επιλογής.  Επίσης, αρχίζει η ανάπτυξη της τρίτης Θεματικής Ενότητας (ΗUB 3) με θέμα : «Υγεία» (Health) που συντονίζεται από το Sapienza Università di Roma, καθώς και της τέταρτης Θεματικής Ενότητας (HUB 4) με θέμα : «Πόλεις, περιφέρειες, κινητικότητα» (Cities, territories and mobilities) που συντονίζεται από το Université Libre de Bruxelles.  Έχουν ήδη οριστεί εκπρόσωποι από το ΕΚΠΑ και στις δύο περιπτώσεις (HUB3 και HUB4).

Η ανάληψη από το ΕΚΠΑ (μαζί με το Universität Tübingen, που είναι ένα από τα 11 γερμανικά πανεπιστήμια αριστείας), του συντονισμού του HUB 2 «Κοινωνία, πολιτισμός, ιστορική κληρονομιά» υπήρξε το αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας της δικής μας Ομάδας CIVIS σε συνεργασία με την αντίστοιχη του Universität Tübingen. Κατατέθηκε μια κοινή πρόταση λειτουργίας και δράσης του HUB 2 με σκοπό την ανάπτυξη της συγκεκριμένης θεματικής και την ενδυνάμωση του ΕΚΠΑ ως κέντρου των σχετικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμά του θα πραγματοποιηθεί μέσα στην επόμενη διετία και θα θέσει τις βάσεις και για περαιτέρω ανάπτυξη της θεματικής «Κοινωνία, πολιτισμός, ιστορική κληρονομιά» μέσα από τη διδασκαλία και έρευνα στα επόμενα χρόνια. Η κα Θεοδώρα Αντωνοπούλου, καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής αναλαμβάνει τον δύσκολο ρόλο του συντονισμού (co-coordinator) των 8 Πανεπιστημίων μελών του CIVIS από κοινού με την καθηγήτρια κα Dorothee Kimmich συν-συντονίστρια (co-coordinator) του Universität Tübingen. H πρώτη φάση της λειτουργίας του HUB 2 περιλαμβάνει την χαρτογράφηση (mapping) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, από διαφορετικά πεδία των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, που αφορούν στη συγκεκριμένη θεματική.

Leave a Reply