Επιστήμες Υγείας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΤΗΛΕΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ-ΣΗ & ΤΗΛΕΣΥΜΒΟΥΛΕΥ-ΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

To Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο αυτοχρηματοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Τηλεαποκατάσταση & Τηλεσυμβουλευτική για Επιστήμονες Υγείας».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους επιστήμονες υγείας προσδοκώντας να τους καταστήσει ικανούς να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της τηλεαποκατάστασης και τηλεσυμβουλευτικής, τις δυνατότητες που προσφέρει και τους περιορισμούς της, να αναγνωρίζουν το εύρος εφαρμογής των υπηρεσιών αυτών ιδιαίτερα στο πεδίο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ).

Το πρόγραμμα θα τους παρέχει εφόδια να αναπτύξουν συγκεκριμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, να αξιολογούν και να παρέχουν οδηγίες έγκυρα και εξ αποστάσεως στους ασθενείς, να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και τις εφαρμογές της καθώς επίσης να είναι ενήμεροι για τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας, νομικών και προσωπικών δεδομένων και αποζημίωσης των εξ αποστάσεως υπηρεσιών. Τέλος, το πρόγραμμα προσδοκά να αναπτύξει στους επιμορφούμενους ικανότητες και δεξιότητες προώθησης και εκπαίδευσης των υπηρεσιών τηλεαποκατάστασης και τηλεσυμβουλευτικής καθώς και γνώσεις κριτικής αξιολόγησης, ανάπτυξης και εφαρμογής σχετικών ερευνητικών μελετών.

Leave a Reply