Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Υποτροφίες

ΤΡΙΑΝΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την προκήρυξη των τριάντα υποτροφιών με σκοπό τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής ξένοι υπήκοοι (αλλογενείς ή ομογενείς), ενώ είναι προγραμματισμένη η έναρξη του τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με διάρκεια ενός μηνός. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής υποψηφιότητας είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: foreigners@iky.gr , με ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις 21/07/2019.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις περιγράφονται στην προκήρυξη στη ιστοσελίδα του ιδρύματος.

Leave a Reply