Επιστήμες Μηχανικών
Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοίνωσε είκοσι θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών διδακτορικού επιπέδου, αποτελεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο εσωτερικού ή εξωτερικού.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής καλύπτεται συνήθως οικονομικά από τα ερευνητικά κονδύλια του τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι για την εισαγωγή στο πρόγραμμα θα πρέπει να εξεταστούν σε συγκεκριμένα μαθήματα μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Αναλυτικότερα: ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ