Σπουδές Πληροφορικής
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Το τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), προκηρύσσει θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς και Μεταδιδακτόρων Ερευνητών, στην ομάδα Επιστήμης και Βελτιστοποίησης Δικτύων. Αξίζει να επισημανθεί πως υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης διαμέσου των ερευνητικών προγραμμάτων.

Απαιτούμενα προσόντα τα οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τους συμμετέχοντες για τις θέσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων.

• Ηλικιακό όριο έως 28 ετών.

• 1ο πτυχίο: Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ. Η/Υ, Μηχανολόγου Μηχανικού, Πληροφορικής, Εφαρμ. Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή άλλου συναφούς αντικειμένου.

• Βαθμός 1ου πτυχίου > 7 (Μεταπτυχιακό θα συνεκτιμηθεί).

• Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήση προφορικού και γραπτού λόγου.

• Άριστο υπόβαθρο σε μαθηματικά και προγραμματισμό (C/C++, Python, Java ή MATLAB). Ευελιξία στην εκμάθηση προγραμμάτων και πακέτων (Keras, Tensorflow, κ.α.)

• 2 Συστατικές Επιστολές (θα ζητηθούν πριν την τελική αποδοχή).

Απαιτούμενα Προσόντα τα οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τους συμμετέχοντες για τις θέσεις των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών:

• Ηλικιακό όριο έως 33 ετών.

• Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ. Η/Υ, ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών.

• Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (IEEE, ACM).

• Άριστη γνώση Αγγλικών στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου.

• 2 Συστατικές Επιστολές (θα ζητηθούν πριν την τελική αποδοχή).

• Επιθυμητή: προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής Ευρωπαϊκά / Εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

Η ομάδα Επιστήμης και Βελτιστοποίησης Δικτύων έχει ως αντικείμενα δραστηριοτήτων της τα θεωρητικά και πρακτικά θέματα σε επιστημονικά πεδία, όπως για παράδειγμα: • Smart energy grid • AI and machine learning for wireless networks • Panoramic (360-degree) video • Drone networks and applications • Mobile edge computing and mobile edge data analytics • Sharing economy • Recommender systems • Online and Location-based Advertising.

Οι ενδιαφερόμενοι / ες σπουδαστές / τριες έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jordan@aueb.gr.

Η καταληκτική υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε στις 5 Οκτωβρίου 2019.

Leave a Reply