Προκήρυξη Προγραμμάτων Σπουδών
Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει αναρτήσει σχετική προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η έρευνα αφορά στο πεδίο της γεωργίας και της εφαρμοσμένης φυσιολογίας φυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία του τμήματος την αίτηση υποψηφιότητας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου, προσχέδιο διδακτορικής διατριβής, συστατικές επιστολές, έγγραφο με την σύμφωνη γνώμη του επιβλέπων, πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε από τις 11 Απριλίου έως τις 7 Μαΐου 2019.