Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τριτοβάθμια

ΔΕΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πρόκειται ν’ απασχολήσει μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας δέκα άτομα με σύμβαση εργασίας. Πρόκειται για θέσεις εργασίας που αφορούν κυρίως κατόχους διδακτορικού διπλώματος, αλλά και απόφοιτους μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Αναλυτικότερα, στους παρακάτω συνδέσμους, είναι δυνατό ν’ αναζητηθούν περισσότερες πληροφορίες.

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «IR2MA – Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο “VERSATILE ISLANDS CO-OPERATING FOR NEW SERVICES AND INNOVATION IN TOURISM – VISIT” 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «IR2MA – Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «IR2MA – Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «IR2MA – Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «IR2MA – Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «OLIVE_CULTURE: Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMEs» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «OLIVE_CULTURE: Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMEs»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «OLIVE_CULTURE: Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMEs»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «OLIVE_CULTURE: Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMEs»