Πρακτική άσκηση
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Το γραφείο διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για:

Εννιά θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα

 • 3 θέσεις Επιστήμες Μηχανικών
 • 2 θέσεις Επιστημών Πληροφορικής
 • 3 θέσεις Οικονομικές Επιστήμες
 • 2 θέσεις Επιστημών Επικοινωνίας
 • 3 θέσεις Επιστήμες Διοίκησης
 • 5 θέσεις Πτυχίο Πανεπιστημίου
 • 7 θέσεις Πτυχίο ΤΕΙ
 • 5 θέσεις Δίπλωμα ΙΕΚ

Εικοσιτέσσερις θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό

 • 13 θέσεις Επιστήμες Μηχανικών
 • 3 θέσεις Επιστημών Πληροφορικής
 • 10 θέσεις Οικονομικές Επιστήμες
 • 5 θέσεις Επιστημών Επικοινωνίας
 • 10 θέσεις Επιστήμες Διοίκησης
 • 2 θέσεις Περιβαλλοντικές Επιστήμες
 • 2 θέσεις Θετικών Επιστημών
 • 1 θέση Πολιτικές Επιστήμες
 • 1 θέση Ευρωπαϊκές Επιστήμες

Αναλυτικότερα: Προκήρυξη 9 θέσεων Πρακτικής στην Ελλάδα

Προκήρυξη 24 θέσεων Πρακτικής στο εξωτερικό

Leave a Reply