Σύμβαση Εργασίας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προκηρύσσει δύο (2) θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι θέσεις απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού αφορούν:

1 Πτυχιούχος ΑΕΙ σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Ιατρική, Γεωπονική, Φαρμακευτική, κλπ) με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Ιατρική, Γεωπονική, Φαρμακευτική, κλπ) ή σε Βιοπληροφορική – Ηράκλειο Κρήτης
Καταληκτική Ημερομηνία: 16/11/2019

1 άτομο με Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Πτυχίο Χημικού – Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος – Πάτρα
Καταληκτική Ημερομηνία: 12/11/2019

ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

Leave a Reply