Εθνικό Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-20 ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.


Ερευνητικές Περιοχές

Το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές  περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Αγροβιοτεχνολογία, Επιστήμες Υγείας, Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που προκύπτουν από τα παραπάνω.

Ινστιτούτα

Στη σημερινή του μορφή το Κέντρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε (5) ινστιτούτα:

 • Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
  Βιώσιμη και Καθαρή Ενέργεια, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες,  Χημικές και Βιοχημικές Διαδικασίες, Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά
 • Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
  Πληροφορική, Τηλεματική και Τηλεπικοινωνίες
 • Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών  (ΙΜΕΤ)
  Βιώσιμη Κινητικότητακαι Συνδυασμένες Μεταφορές
 • Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)
  Αγροβιοτεχνολογία, Μεταφραστική Ιατρική Έρευνα, Πληροφορική Βιοδεδομένων Μεγάλης Κλίμακας
 • Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
  Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία, Βιοιατρική, Κινησιολογία

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), προκηρύσσει 42 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

 • 30 Θέσεις Μηχανικών
 • 20 Θέσεις Επιστήμες Πληροφορικής
 • 13 Θέσεις Θετικές Επιστήμες
 • 1 Θέση Επιστήμες Ζωής
 • 1 Θέση Γεωπονικές Επιστήμες
 • 1 Θέση Πτυχίο Πανεπιστημίου

Περισσότερες Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ερευνητικού Ιδρύματος.

Leave a Reply