Προοπτικές Καριέρας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το γραφείο διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει την προκήρυξη 43 θέσεων εργασίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για:

  • 36 θέσεις Επιστήμες Μηχανικών
  • 27 θέσεις Επιστημών Πληροφορικής
  • 3 θέσεις Θετικών Επιστημών
  • 3 θέσεις Οικονομικές Επιστήμες
  • 1 θέσεις Επιστήμες Διοίκησης
  • 2 θέσεις Πτυχιούχων Πανεπιστημίου
  • 2 θέσεις Πτυχιούχων ΤΕΙ

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες των ιδρυμάτων: ΕΚΕΤΑ

Leave a Reply