Σύμβαση Εργασίας
Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης εργασίας επιστημονικού προσωπικού. Η απασχόληση προσωπικού διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, θα πραγματοποιηθεί μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας. Στους ακόλουθους συνδέσμους, είναι δυνατό να συλλεχθούν περισσότερες πληροφορίες από τους ενδιαφερόμενους.

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺCULTURE BRANDING – STRENGTHENING EXTROVERSION (CULTURE PLUS)ʺ 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Ημιδιάφανα οργανικά και εκτυπωμένα φωτοβολταϊκά για ενεργειακά αποδοτικά θερμοκήπια μεσογειακού τύπου (ΦΩΤΟΚΗΠΙΑ)» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού «Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων για καλλιέργεια μικροφυκών και χρησιμοποίηση αυτών προς παραγωγή βιοντήζελ και συμπληρωμάτων ιχθυοτροφών (Alga4Fuel&Aqua)»  

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού «Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων για καλλιέργεια μικροφυκών και χρησιμοποίηση αυτών προς παραγωγή βιοντήζελ και συμπληρωμάτων ιχθυοτροφών (Alga4Fuel&Aqua)» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Χρήση παλλόμενου ηλεκτρικού πεδίου για την εκχύλιση πολύτιμων συστατικών από φυτικό υλικό» 

Leave a Reply