Σεμινάριο υπολογιστικής
Τριτοβάθμια

20 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος έχουν προκηρυχθεί είκοσι θέσεις για απόφοιτους μηχανικών πληροφορικής. Στους παρακάτω συνδέσμους υπάρχει η δυνατότητα ν’ αναγνωστούν αναλυτικώς όλες οι πληροφορίες και οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις εξής θέσεις, με σύμβαση μίσθωσης έργου:

Εννέα (9) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 16 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» 

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου: «Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Δράσης eTwinning»

Οκτώ (8) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 16 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

Καταληκτική υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε η 12η Ιουνίου.

Leave a Reply