Πολιτιστικές Επιστήμες
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Από το κέντρο θαλασσίων ερευνών, προκηρύσσονται θέσεις ερευνητών για απασχόληση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Οι διαθέσιμες θέσεις αντιστοιχούν σε δεκατέσσερις και πρόκειται για ειδικότητες από διάφορα επιστημονικά πεδία.

Ειδικότερα, οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί αφορούν ειδικότητες των οικονομικών επιστημών, λογιστικής, τεχνολογίας – ιχθυολογίας, βιολογίας, πολιτικού μηχανικού, γεωλόγου, επιστημών θαλάσσης, θετικών επιστημών.

Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι σε θέση ν’ αναζητήσουν περισσότερες σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Η καταληκτική υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε για τις 20 Αυγούστου, μ’ εξαίρεση 1 θέσης για πτυχιούχο βιολόγο, όπου οι αιτήσεις είναι δυνατό να υποβληθούν μέχρι τις 23 Αυγούστου.

Leave a Reply