Θέσεις Ερευνητών
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΓΟ

Ο οργανισμός ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει θέσεις επιστημονικού προσωπικού στα εργαστήρια της . Πρόκειται για θέσεις ερευνητών, κατόχων διδακτορικού διπλώματος σε γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία ο οργανισμός επιθυμεί να καλύψει στα εργαστήρια του. Συνολικά, οι διαθέσιμες θέσεις αντιστοιχούν σε 41, εκ των οποίων οι 37 αντιστοιχούν σε Γ’ βαθμίδα, ενώ οι 4 σε Β’ βαθμίδα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις αιτήσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του οργανισμού. Η καταληκτική υποβολή ορίστηκε η 18η Οκτωβρίου 2019.

Leave a Reply