Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, καθώς και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών ΕΚΕΤΑ προκήρυξε οκτώ θέσεις για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργουστα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων. Πρόκειται για δυνατότητα εργασίας σε απόφοιτους Χημικούς Μηχανικούς, Χημικούς, Τεχνολόγους Τροφίμων, Γεωπόνων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων.

Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορούν ν’ αναζητηθούν μεταβαίνοντας στους παρακάτω συνδέσμους. Οι καταληκτικές υποβολές των αιτήσεων έχουν οριστεί από τις 21 έως τις 23 Αυγούστου.

1 Χημικός Μηχανικός στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

1 Χημικός Μηχανικός στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

1 Χημικός Μηχανικός στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

1 Χημικός στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

1 Χημικός Μηχανικός στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

1 άτομο με ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

1 Γεωπόνος στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

1 Τεχνολόγος Τροφίμων στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

Leave a Reply