Σύμβαση Εργασίας
Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στα πλαίσια υλοποίησης έργων για υποστήριξη νέων επιστημόνων, ανακοίνωσε θέσεις απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις αφορούν ειδικότητες μηχανικών, επιστημών υγείας και πληροφορικής, ενώ ως καταληκτική υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε η 13η Ιουνίου. Αναλυτικότερες πληροφορίες παρατίθενται στους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ασφαλής και Ιδιωτική Ανταλλαγή Δεδομένων Υγείας» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου και διοικητικών – λειτουργικών αναγκών»

Μία (1) θέση στα πλαίσια πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Στοχεύοντας σε μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας Ρευματολόγων- Νεφρολόγων» 

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Περισσότερες Πληροφορίες Λιγότερες Εκπομπές – Ενδυνάμωση των καταναλωτών για έναν πιο πράσινο 21ο αιώνα» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προώθηση της διείσδυσης της διανεμημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά με εφαρμογή αποθήκευσης ενέργειας για όλους» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμες εντατικοποιημένες διεργασίες δέσμευσης και μετατροπής του CO2 σε μεθανόλη» 

Leave a Reply