Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει θέσεις απασχόλησης για επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Οι θέσεις αφορούν πτυχιούχους θετικών επιστημών, επιστημών υγείας, πολυτεχνικών σχολών. Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται στους ακόλουθους συνδέσμους για κάθε θέση αντίστοιχα.

1 άτομο με Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας

1 άτομο με Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας

1 Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος

1 Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας ή συναφούς ειδικότητας

1 Υποψήφιος Διδάκτωρ στην Ιατρική με γνωστικό αντικείμενο τη Νεφρολογία και μεταμόσχευση νεφρού

1 Πτυχιούχος Χημείας

1 άτομο με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής με πτυχιακή εργασία ή Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής

1 Πτυχιούχος Χημικός

1 Αρχιτέκτων Μηχανικός – Υποψήφιος Διδάκτωρ στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

1 Πτυχιούχος ΑΕΙ Γεωλογίας – Υποψήφιος Διδάκτορας με ερευνητικό αντικείμενο στην Ενεργό Τεκτονική-Σεισμοτεκτονική Γεωλογία

ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

Leave a Reply