πανεπιστημιακά νέα
Τριτοβάθμια

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ INVEST

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μαζί με άλλα τέσσερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια  που συμμετέχουν στη Σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου INVESThttps://invest-alliance.eu/?mode=preview,  τα οποία είναι: [Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia), University of Agribusiness and Rural Development (Bulgaria), University of Thessaly (Greece), Karelia University of Applied Sciences (Finland), Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (the Netherlands))] διοργανώνουν ένα Summer School , το οποίο θα έχει διάρκεια από 7-14 Ιουνίου.

Αντικείμενο του Summer School είναι “EMPOWERING REGIONAL DEVELOPMENT AND INNOVATIONS – BUILDING RESILIENCE IN RURAL COMMUNITIES” και απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που βρίσκονται τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών, αλλά και σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, με προαπαιτούμενο συμμετοχής την επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και την όρεξη για απόκτηση νέων γνώσεων και εμπειριών.

Επισημαίνεται ότι όλες οι δράσεις του Summer School θα πραγματοποιηθούν online και δεν υπάρχουν δίδακτρα συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως κατεβάσουν το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο από εδώ: (https://drive.google.com/file/d/17_1YOrd7lZxxJEKN45Jk5Tt0VM8eelfw/view?…).

Επισημαίνεται  τέλος ότι το Summer School αποδίδει 5 ECTS, η αναγνώριση των οποίων από το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών (που παρακολουθεί ο κάθε φοιτητής) είναι σαφώς προαιρετική.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του  Έργου INVEST, Καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κ. Νίκο Σαμαρά nsamaras@uth.gr.

Leave a Reply