πανεπιστημιακά νέα
Επιμόρφωση

ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Τα Θερινά Σχολεία αποτελούν στρατηγικό άξονα δράσης του Ιδρύματος. Αντανακλούν την ακαδημαϊκή αριστεία του Πανεπιστημίου Κρήτης, τη σημαντική διεθνή του παρουσία, αλλά και τη δέσμευση του να προσφέρει στην κοινωνία. Οι άριστες εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές του Πανεπιστημίου, η ποιότητα του προσωπικού του αλλά και η γεωγραφική του θέση, αποτελούν εχέγγυα για μια αξέχαστη εμπειρία δημιουργικής γνώσης αλλά και θερινής απόδρασης στην Κρήτη.

Η λειτουργία των Θερινών Σχολείων θα πρέπει να αποτελεί στρατηγικό άξονα ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η ακαδημαϊκή αριστεία και η γεωγραφική θέση του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά για την ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων στα πρότυπα των διεθνώς καταξιωμένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Η θεσμική ενίσχυση και η ακαδημαϊκή κατοχύρωση των Θερινών Σχολείων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική προώθηση τους από τα Τμήματα αλλά και το ίδιο το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

1ο Θερινό Σχολείο Βιοφυσικής “Βιολογική Φυσική: Ζωντανή Χαλαρή Ύλη ”

Ημερομηνία διεξαγωγής: 05/08/2023 – 11/08/2023

Τοποθεσία διεξαγωγής: Xenia, Ρέθυμνο

Ιστοσελίδα: https://biophysics.materials.uoc.gr/

Leave a Reply