Τεχνητή Νοημοσύνη
Επιμόρφωση

ΤEXNHTH ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επανάσταση στις επιχειρήσεις – Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κόσμο.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν ένα πολύ στενό χρονικό περιθώριο να κατανοήσουν σε βάθος τί σημαίνουν αυτές οι αλλαγές για την επιβίωση και την εξέλιξή τους και ποια βήματα πρέπει να κάνουν προς την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.


Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα καταφέρουν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο στις επιχειρησιακές τους διαδικασίες αλλά και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης και εξέλιξης.


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη & Επιχειρήσεις ανοίγει νέες προοπτικές και ευκαιρίες για εσάς
Ανακαλύψτε τον κόσμο της ΤΝ, αναπτύξτε τεχνικές δεξιότητες, εφαρμόστε τις γνώσεις σας στον τρέχοντα επαγγελματικό σας τομέα, και μάθετε πώς να προβάλλετε αποτελεσματικά τον εαυτό σας στην αγορά.

Ας διαμορφώσουμε το μέλλον με την Τεχνητή Νοημοσύνη.
Είναι μια ευκαιρία για την απόκτηση βασικών γνώσεων και την εξερεύνηση των δυνατοτήτων της ΤΝ, χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία στον τομέα. Προσκαλούμε όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για αυτό το σημαντικό θέμα.

Leave a Reply