Σεμινάρια Επιμόρφωσης
Επιμόρφωση

ΤECHCAMP THESSALONIKI: EMPOWER WOMENS’ ENTREPRENEURS

Το Found.ation, η Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα και το Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη με χαρά ανακοινώνουν τη νέα τους συνεργασία στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2020, όπου θα διοργανώσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “TechCamp Thessaloniki: Empowering Women Entrepreneurs.” Το πρόγραμμα, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, θα λάβει χώρα στις 6-8 Σεπτεμβρίου 2020, στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος του “TechCamp Thessaloniki: Empowering Women Entrepreneurs” είναι η ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και η δημιουργία ίσων ευκαιριών. Το πρόγραμμα (https://techcamp.america.gov), που αποτελεί μια καινοτόμα εκπαιδευτική πλατφόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. και χρηματοδοτείται πλήρως από αυτό, θα παρέχει εξατομικευμένη εκπαίδευση σε μια πολυδιάστατη ομάδα γυναικών επιχειρηματιών από την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Το τριήμερο “TechCamp Thessaloniki” θα έχει τη μορφή μιας πρακτικής διαδικασίας επιτάχυνσης διαμέσου της συνεργασίας, και θα αποτελείται από συνεδρίες ανταλλαγής ιδεών και εκπαιδευτικά εργαστήρια που οδηγούν σε καινοτόμες λύσεις για τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχουσες.

Το πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια μιας επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ του Found.ation, της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα και του Γενικού Προξενείου των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη, που ξεκίνησε πριν τρία χρόνια, όταν οι Η.Π.Α. ήταν η τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έπειτα από τη διοργάνωση ενός συνεδρίου για την τεχνολογία και την καινοτομία το 2018, και τη διοργάνωση μιας σειράς εκπαιδευτικών δράσεων και ομιλιών ανοιχτών για κάθε επισκέπτη της έκθεσης το 2018 και το 2019, φέτος εστιάζουμε στην ενδυνάμωση των γυναικών επιχειρηματιών για την ίση και ισχυρή συμμετοχή τους στο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων της Ελλάδας και των γειτονικών χωρών.

Το “TechCamp Thessaloniki: Empowering Women Entrepreneurs” θα βοηθήσει τις γυναίκες επιχειρηματίες να αναπτύξουν την τεχνολογική τους ετοιμότητα, να εξοικειωθούν με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και να γνωρίσουν στρατηγικές για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Σαράντα γυναίκες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια που οι επιχειρήσεις τους βρίσκονται στο αρχικό στάδιο (έχουν ήδη δημιουργήσει μια startup αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη σημαντική χρηματοδότηση ή αναπτύξει μια ισχυρή πελατειακή βάση) επιλέχθηκαν για να παρακολουθήσουν το εντατικό τριήμερο εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη, όπου με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων-μεντόρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα σχεδιάσουν λύσεις για να ξεπεράσουν τα εμπόδια που όλες οι startups συναντούν.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στο “TechCamp Thessaloniki: Empowering Women Entrepreneurs”, οι γυναίκες επιχειρηματίες θα αποκτήσουν εφόδια για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πράξη και να εξελίξουν την startup τους σε μια βιώσιμη επιχείρηση που θα μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των κοινοτήτων εντός των οποίων δραστηριοποιούνται.

Το “TehCamp Thessaloniki: Empowering Women Entrepreneurs” θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2020 στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας όλων των συμμετεχόντων, των εκπαιδευτών και των συνεργατών.

Leave a Reply