Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Επιμόρφωση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανταποκρινόμενο στις έκτακτες ανάγκες που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19 το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας- ΕΕΥΕΜ του ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ – Hellenic Open University) εγκαινίασε την πλατφόρμα Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Learn, προσβάσιμη στη διεύθυνση https://learn.eap.gr.
Σκοπός της πλατφόρμας είναι να φιλοξενήσει μαθήματα που ακολουθούν τις αρχές της ανοικτής πρόσβασης στη γνώση και ξεκινά με την φιλοξενία του πρώτου Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (#MOOC) στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας «Μαθαίνουμε από το σπίτι».
Το μάθημα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση» αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία του ΥΠΑΙΘ (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του #Ινστιτούτου_Εκπαιδευτικής_Πολιτικής και του #ΕΑΠ.
Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας καθώς και η υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού (instructional design) του μαθήματος έγιναν με επιμέλεια του #ΕΕΥΕΜ (https://eeyem.eap.gr) στο πλαίσιο του έργου «Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα» MOOC του ΕΑΠ (https://eeyem.eap.gr/moocs/).
Υπό το καθεστώς των συνθηκών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού #COVID_19, το υλικό αναπτύχθηκε με εθελοντική προσφορά των συντελεστών, σε συνθήκες περιορισμού της κυκλοφορίας και με περιορισμένα διαθέσιμα μέσα και χρόνο και στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας «#Μαθαίνουμε_από_το_σπίτι».
Ο φορέας διαχείρισης της πλατφόρμας ανοικτών μαθημάτων learn.eap.gr χορηγεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του ελεύθερα προσφερόμενου μαθήματος κατόπιν αυτοεγγραφής, προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο που ολοκλήρωσε τα προβλεπόμενα από τους όρους συμμετοχής.

Leave a Reply