Φοιτητικές Υποτροφίες

Προκήρυξη Προγραμμάτων Σπουδών

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Δ.Ε.Κ.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Απονομή 22 υποτροφιών σε υποψήφιους/ες διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από την Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Προκήρυξη Υποτροφιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών, ανακοινώνει τη χορήγηση – κατόπιν επιλογής – επτά συνολικά υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021,

Υποτροφίες

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ ΊΔΡΥΜΑ

Το Καπετανάκειο Ίδρυμα προκηρύσσει την πλήρωση 3 θέσεων υποτρόφων σπουδαστών ή φοιτητών που φοιτούν σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής και μία θέση υποτρόφων φοιτητών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Υποτροφίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΑΔΜΗΕ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 υποτροφίες συνολικού ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30,000.00) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Προκήρυξη Υποτροφιών

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

H Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διδακτορικές Υποτροφίες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις υποτροφιών χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.