Φοιτητικές Υποτροφίες

idryma bodosaki

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 48ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ περιέλαβε στο πρόγραμμα του έτους 2020 την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ή αλλοδαπά Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Πανεπιστημιακές υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ

Το τμήμα σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσεις τέσσερις υποτροφίες, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου), σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ, προς οικονομικά αδύναμους πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ,

Υποτροφίες

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη χορήγηση εννέα (9) ανταποδοτικών υποτροφιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Συνέργεια ELI – LASERLAB Europe, HiPER& IPERION-CH.gr».

Διεθνές Πανεπιστήμιο

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος αποφάσισε να χρηματοδοτήσει μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του πανεπιστημίου

erasmus+

ERASMUS MUNDUS SCHOLARSHIP PROGRAMME

Το πρόγραμμα υποτροφιών erasmus mundus αφορά σπουδαστές που προέρχονται από χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορά υποτροφίες για μεταπτυχιακά ή διδακτορικά προγράμματα σπουδών και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση. Ο σκοπός του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, διαμέσου οικονομικών παροχών και ακαδημαϊκών συνεργασιών ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα της Ευρώπης…

Προκήρυξη Υποτροφιών

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ/ΕΚΟ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδημαϊκό έτος 2018-19» , προκηρύσσει 3.771 προπτυχιακές υποτροφίες σε επιμελείς φοιτητές/ φοιτήτριες που σπουδάζουν σε όλα τα Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες.

Προκήρυξη Υποτροφιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ SYLFF

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund), για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος, έξι συνολικά υποτροφίες, με αμοιβή της τάξης του ποσού των 8.300 δολαρίων, σε σπουδαστές /σπουδάστριες.

Υποτροφίες

43 YΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το γραφείο διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει την προκήρυξη 43 υποτροφιών στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για: 20 θέσεις Επιστήμες Μηχανικών
12 θέσεις Επιστημών Πληροφορικής

Διδακτορικές Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε τη χορήγηση δεκατεσσάρων υποτροφιών ως εξής: Μία υποτροφία από τα έσοδα της Δωρεάς Οικογένειας Α.Αργυριάδη εις μνήμην Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη

Scroll Up