μαθητική ενημέρωση
Υποτροφίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ 2023-24

Το Ίδρυμα Ωναση, ανακοινώνει τις ετήσεις υποτροφίες του. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίστηκε για τις 28-02-2023. Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024* θα χορηγηθούν:

πανεπιστημιακά νέα
Υποτροφίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΟ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.), στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2020-21» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος

Τεχνητή Νοημοσύνη
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ AZRIELI ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Το ίδρυμα Azrieli χορηγεί υποτροφίες σχετικά με την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας (PostDoc) στους τομείς: της Επιστήμης-Τεχνολογίας-Μηχανικής-Μαθηματικών (STEM, έως 18 θέσεις), των Ανθρωπιστικών Επιστημών (έως 3 θέσεις) και των Κοινωνικών Επιστημών (έως 3 θέσεις), σε Ιδρύματα του Ισραήλ, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Σπουδές Εξωτερικού
Υποτροφίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε εφαρμογή της με αριθμ. 91811/Ζ1/22-7-2022 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ αρ.3983/B’/27-7-2022), ανακοινώνει την προκήρυξη προγράμματος χορήγησης δύο (2) υποτροφιών τετραετούς διάρκειας,

Πανεπιστήμιο Πατρών
Υποτροφίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»

Κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2022-2023  συνεχίζεται για 13η συνεχή χρονιά ο θεσμός των υποτροφιών «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών.…

Διεθνές Πανεπιστήμιο
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΠΜΣ “MA IN BLACK SEA STUDIES”

Το 2010 το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ), το πρώτο αγγλόφωνο δηµόσιο ελληνικό πανεπιστήµιο, ίδρυσε το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “MA in Black Sea Studies”. Στόχος ήταν η δηµιουργία ενός πρότυπου µεταπτυχιακού προγράµµατος βασισµένου στη διαχρονική και διεπιστηµονική µελέτη της ιστορίας και των πολιτισµών των περιοχών του Εύξεινου Πόντου από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα.

μαθητική ενημέρωση
Υποτροφίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόδοση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Ε.Κ.Π.Α για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και του Τμήματος Νοσηλευτικής,

Προοπτικές Καριέρας
Υποτροφίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης που υλοποιεί,
προκηρύσσει για 10η συνεχή χρονιά τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Νέα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Υποτροφίες

500 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Υ. ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας-Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ

Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Υποτροφίες

10 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

H Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ανακοινώνει δέκα (10) υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου, πλήρους μονοετούς φοίτησης, ύψους 15.000 ευρώ έκαστη, για σπουδές σε Πανεπιστήμια τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023- με έναρξη φοίτησης το Φθινόπωρο του 2022.