πανεπιστημιακά νέα
Υποτροφίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΑΕΙ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ» που καταρτίστηκε με την Απόφαση 91811/Ζ1/22.07.2022 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

Προκήρυξη Υποτροφιών
Υποτροφίες

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Υποτροφίες

ΤΡΙΑΝΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την προκήρυξη των τριάντα υποτροφιών με σκοπό τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής ξένοι υπήκοοι (αλλογενείς ή ομογενείς), ενώ είναι προγραμματισμένη η έναρξη του τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ι.Κ.Υ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2020

Προγράμματα υποτροφιών ύψους 104 εκατομμυρίων ευρώ, για την πενταετή χρονική περίοδο 2016-2020, υλοποιούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ).

Υποτροφίες

601 ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στα πλαίσια ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα, προκηρύσσει το δεύτερο κύκλο σπουδών. Η προκήρυξη αφορά σε 601 συνολικά υποτροφίες, μεταδιδακτορικού επιπέδου για έρευνα στην Ελλάδα