Πρακτική άσκηση
Τριτοβάθμια

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, πενήντα εννέα (59) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της.

Εθνικό Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-20 ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε.

Νομικές Επιστήμες
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ NΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο μπορεί να προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως « γλωσσομαθείς νομικούς »

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Το Μετσόβιο πολυτεχνείο προκηρύσσει δύο θέσεις για ειδικότητες Μηχανικών. Ειδικότερα, η μία θέση αφορά σε θέση Πολιτικού Μηχανικού, στα πλαίσια τους έργου «Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης – Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης (MATISSE)» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΤΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ).

Πρακτική άσκηση
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΕΠΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων, προκηρύσσει θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Πρακτική άσκηση
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ο γραφείο διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για

Θέσεις Ερευνητών
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοίνωσε προσλήψεις επιστημόνων με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου. Οι ειδικότητες που θ’ απασχοληθούν είναι:

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημόνων με σπουδές διδακτορικού κύκλου σπουδών, με απώτερο στόχο την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τρέχων ακαδημαϊκού έτους.

Θέσεις Ερευνητών
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΓΟ

Ο οργανισμός ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει θέσεις επιστημονικού προσωπικού στα εργαστήρια της . Πρόκειται για θέσεις ερευνητών, κατόχων διδακτορικού διπλώματος σε γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία ο οργανισμός επιθυμεί να καλύψει στα εργαστήρια του

Προοπτικές Καριέρας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης εργασίας επιστημονικού προσωπικού. Η απασχόληση προσωπικού διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, θα πραγματοποιηθεί μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας