Θέσεις Επιστημόνων

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Το Μετσόβιο πολυτεχνείο προκηρύσσει δύο θέσεις για ειδικότητες Μηχανικών. Ειδικότερα, η μία θέση αφορά σε θέση Πολιτικού Μηχανικού, στα πλαίσια τους έργου «Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης – Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης (MATISSE)» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΤΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ).

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΠΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων, προκηρύσσει θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Πρακτική άσκηση

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ο γραφείο διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για

Θέσεις Ερευνητών

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοίνωσε προσλήψεις επιστημόνων με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου. Οι ειδικότητες που θ’ απασχοληθούν είναι:

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημόνων με σπουδές διδακτορικού κύκλου σπουδών, με απώτερο στόχο την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τρέχων ακαδημαϊκού έτους.

Θέσεις Ερευνητών

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΓΟ

Ο οργανισμός ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει θέσεις επιστημονικού προσωπικού στα εργαστήρια της . Πρόκειται για θέσεις ερευνητών, κατόχων διδακτορικού διπλώματος σε γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία ο οργανισμός επιθυμεί να καλύψει στα εργαστήρια του

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης εργασίας επιστημονικού προσωπικού. Η απασχόληση προσωπικού διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, θα πραγματοποιηθεί μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, καθώς και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών ΕΚΕΤΑ προκήρυξε οκτώ θέσεις για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων.

Πολιτιστικές Επιστήμες

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Από το κέντρο θαλασσίων ερευνών, προκηρύσσονται θέσεις ερευνητών για απασχόληση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Οι διαθέσιμες θέσεις αντιστοιχούν σε δεκατέσσερις και πρόκειται για ειδικότητες από διάφορα επιστημονικά πεδία.

Επιστήμες Μηχανικών

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πρόκειται ν’ απασχολήσει μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας επτά άτομα με σύμβαση εργασίας. Πρόκειται για θέσεις εργασίας που αφορούν μηχανικούς, απόφοιτους πληροφορικής και διοίκησης οργανισμών, με μεγάλη εμπειρία.

Scroll Up