Φιλοσοφικές Επιστήμες

SAVE THE DATE: 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, 27 & 28 Μαΐου 2022

Σε συνέχεια των επιτυχημένων διοργανώσεων της Νύχτας της Φιλοσοφίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρουσιάζει το 1ο Φεστιβάλ Φιλοσοφίας που θα λάβει χώρα στις 27 και 28 Μαΐου 2022 στους κήπους της Γαλλικής Σχολής Αθηνών με είσοδο ελεύθερη.

Θετικές Επιστήμες

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Tο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ως Φορέας Υλοποίησης του Υποέργου «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)»  του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0»), 

Σεμινάρια Πληροφορικής

ΒΟΗΘΟΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού οργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Πανεπιστημιακές υποτροφίες

7ΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ “ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

Δράση για το κλίμα, ποιοτική εκπαίδευση, λιγότερες ανισότητες, υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, συνεργασία για τους στόχους: αυτοί αποτελούν μονάχα μέρος των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2261/09.06.2021, κωδ. ΕΔΒΜ96)  Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής

Θετικές Επιστήμες

ΠΜΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Σπουδές Εξωτερικού

4Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΟΡΟΦΙΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Καινοτομίας καλεί τους ενδιαφερόμενους/ες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Πρακτική άσκηση

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ EDUTOURISM INTERREG

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) θα παρέχει δωρεάν ενημέρωση για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου των μαθητών που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

erasmus+

ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY PROGRAMME

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση για κινητικότητες στα πλαίσια του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 που αφορούν στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών.