Προκήρυξη Προγραμμάτων Σπουδών
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΜΣ

Την προκήρυξη 10 θέσεων με σκοπό την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος ανακοίνωσε το τμήμα Γαλλικής φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται από κοινού με το Γαλλικό Πανεπιστήμιο Angers.