Σπουδές Εξωτερικού
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 27ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και εξέδωσε την προκήρυξη για τη διενέργεια του 27ου διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.