Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΑΠΕΙ ΜΕ ΈΝΩΣΗ CFA

Τον Ιούνιο 2019 υπογράφτηκε συμφωνία αμοιβαίας συνεργασίας και υποστήριξης ανάμεσα στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στην Ελληνική Ένωση CFA (CFA Society Greece).