Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τριτοβάθμια

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑ, ΝORIAKI KANO LABORATORIES, CAFÉ ΤΗΣ UEFA

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στο Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας /Αναπτυξιακών & Κινητικών Διαταραχών της ΣΕΦΑΑ/ ΕΚΠΑ, στο Νoriaki Kano Laboratories και στο CAFÉ της UEFA

Υπογράφηκε στις 13 Νοεμβρίου 2020 Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας / Αναπτυξιακών & Κινητικών Διαταραχών / ΣΕΦΑΑ/ ΕΚΠΑ, του φορέα Νoriaki Kano Laboratories, και του CAFÉ CSR partner της UEFA (Κέντρο προσβασιμότητας για το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη).

Στόχος της συγκεκριμένης συνεργασίας αποτελεί η ανάπτυξη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικά με την προσβασιμότητα και συμπεριληπτική εμπειρία σε στάδια και αθλητικά γεγονότα για άτομα με αναπηρίες.

Το σύμφωνο συνεργασίας περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα δράσεων και συνεργασιών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και πεδίων παρέμβασης, όπως:
    •    Αθλητισμός
    •    Εκπαίδευση
    •    Αξιοποίηση έρευνας και ερευνητικών υποδομών
    •    Διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής και θεσμικής οργάνωσης σε θέματα υποστήριξης ΑμεΑ.

Έρχεται  σε συνέχεια και σε συνεργασία με την ανάπτυξη και εδραίωση του θεσμού “ACCESo” (access official), που είναι και η Ελληνική πρόταση του Εργαστηρίου στα βραβεία των Ηνωμένων Εθνών/ UN SDG action campaign 2020.

Το πρόγραμμα ξεκινά επίσημα στις 03-12-2020, συμβολικά την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας.

Στόχοι της έρευνας αποτελούν:

  1. να διερευνηθεί το επίπεδο προσβασιμότητας στα γήπεδα ποδοσφαίρου στην Ελλάδα
  2. να διερευνηθεί,  αν οι οπαδοί με αναπηρία παρακολουθούν ζωντανά αγώνες ποδοσφαίρου και
  3. να κατανοηθούν τα υπάρχοντα ζητήματα, που ενδέχεται να εμποδίζουν τα άτομα με αναπηρία να παρακολουθήσουν αυτούς τους αγώνες.

Με βάση τα προαναφερθέντα, στόχος του Εργαστηρίου είναι να δημιουργηθεί και να καθιερωθεί στο CAFÉ της UEFA το «Ελληνικό μοντέλο προσέγγισης προσβασιμότητας και βιωματικής εμπειρίας σε “match days ποδοσφαίρου”.

Τα αποτελέσματα των κοινών δράσεων θα ανακοινώνονται από το Εργαστήριο και από το Κέντρο CAFÉ στο πλαίσιο των ετήσιων σχεδιασμένων δράσεων καλών πρακτικών (π.χ. CAFÉ week action 2021). Επίσης, θα αναρτώνται επίσημα στις ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των δύο φορέων.

Leave a Reply