Σεμινάρια Λογοθεραπείας
Επιμόρφωση

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας, προγραμματίζει τη διοργάνωση του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της, στη Δράμα, στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2023 (στο πλαίσιο της Ονειρούπολης) με γενικό θέμα:

«Η Πρόκληση της Ετερότητας και της Διαφορετικότητας στην Εκπαίδευση»

                                                          Απευθύνεται σε:

 • Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
 • Ερευνητές και μελετητές
 • Στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 •  Διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς  φοιτητές  
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων
 • Στελέχη και εργαζόμενοι στους χώρους του πολιτισμού, της οικονομίας, της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης
 • Εκπροσώπους κυβερνητικών και μη φορέων

Σκοπός του Συνεδρίου

Η παρουσίαση από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και άλλους/ες ερευνητές και ερευνήτριες, μελετών και νέων προσεγγίσεων για τον ρόλο της Ετερότητας και Διαφορετικότητας στην Εκπαίδευση, η κατάδειξη της θετικής στάσης των εκπαιδευτικών σε θέματα συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών, η ανταλλαγή  εμπειριών και γνώσεων από εκπαιδευτικούς της τάξης, ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Θεματικοί άξονες

Το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα πρέπει να είναι σχετικό με τους παρακάτω άξονες:

 1. Ειδική Αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση
 2. Παιδαγωγικές καινοτομίες και πρακτικές σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 3. Συνεκπαίδευση παιδιών – Παιδαγωγικές πρακτικές ένταξης
 4. Διαχείριση ετερογενών τάξεων
 5. Ταυτότητες- ετερότητες και η διαχείρισή τους στη σχολική τάξη
 6. Οικογένεια και σχολείο σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 7. Γλώσσα και γραμματισμός. Διγλωσσία και μητρικές γλώσσες
 8. Ενεργή πολιτειότητα. Σχολείο και Κοινωνία: Ενεργός και Συνειδητοποιημένος πολίτης
 9. Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις της  Διαφορετικότητας και της Ετερότητας
 10. Παιδαγωγικές καινοτομίες και πρακτικές σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 11. Η συμβολή της Τέχνης στη διαπολιτισμική συνείδηση και στην άρση των προκαταλήψεων και στερεοτύπων
 12. Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική: διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές, παραδείγματα και προτάσεις
 13. Σύγχρονο σχολείο και ανάπτυξη δεξιοτήτων: Δεξιότητες Ζωής, Hard Skills and Soft Skills
 14. Χρήση των ΤΠΕ και η ανάπτυξη  ψηφιακών δεξιοτήτων στην πολυπολιτισμική τάξη
 15. Ευάλωτες ομάδες
 16. Εκπαιδευτική πολιτική. Προγράμματα Ευαισθητοποίησης στη Διαφορετικότητα
 17. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και πολυπολιτισμικότητα
 18. Παρουσίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 19. Παρουσίαση ερευνών – εργασιών εκπαιδευτικής φύσης
 20. Εισηγήσεις που δεν απορρέουν από το γενικότερο τίτλο του Συνεδρίου

Συμμετοχή

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο, ορίζεται:

 • Σε 50 €  για τους  εισηγητές συνεισηγητές και περιλαμβάνει, φάκελο του Συνεδρίου, βεβαίωση του εισηγητή, ψηφιακό βιβλίο περιλήψεων, ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου και τα αφεψήματα κατά τα διαλείμματα.
 • Σε 20 € για τους/τις συνέδρους και  10 € για τους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, εφόσον επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου και να παραλάβουν τον φάκελο, το ψηφιακό βιβλίο περιλήψεων, τη βεβαίωση παρακολούθησης και τα αφεψήματα κατά τα διαλείμματα.
 • Άνεργοι / ΑμεΑ με βεβαίωση παρακολούθησης (Δεν ισχύει για εισηγητές & συνεισηγητές): Δωρεάν
 • Η απλή παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν.
 • Οι ημερομηνίες για την καταβολή της συμμετοχής και τον τρόπο, θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση. Για  τους  εισηγητές και τις εισηγήτριες το ποσό θα κατατεθεί μετά την έγκριση της εισήγησής τους.

Leave a Reply