Τριτοβάθμια

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκήρυξε πέντε θέσεις με σύμβαση έργου, μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 1 θέση απόφοιτου Νομικής, 2 θέσεις για μεταδιδακτορική έρευνα, καθώς και θέσεις για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενο εξειδίκευσης τα οικονομικά ή τη διοίκηση.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση ν’ αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους.

Μία (1) θέση στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» 
Καταληκτική Ημερομηνία:17/05/2019

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια του έργου «THE GREEK INNOVATION HUB – 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣXΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ»
Καταληκτική Ημερομηνία:15/05/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια του έργου «ENHANCEMENT OF HIGHER EDUCATION AND CORPORATE SECTORS INTEGRATION IN ACCORDANCE WITH NEW SOCIAL ENVIRONMENT – ENINEDU»
Καταληκτική Ημερομηνία:15/05/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια του έργου «ENHANCEMENT OF HIGHER EDUCATION AND CORPORATE SECTORS INTEGRATION IN ACCORDANCE WITH NEW SOCIAL ENVIRONMENT – ENINEDU» 
Καταληκτική Ημερομηνία:15/05/2019