Σύμβαση Εργασίας
Τριτοβάθμια

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑ

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο προκήρυξε πέντε θέσεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Πρόκειται για παροχή εργασίας σε κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, ενώ παράλληλα προσφέρεται και δυνατότητα εργασίας για γραμματειακή υποστήριξη.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις αφορούν απόφοιτους επιστημών υγείας, καλλιτεχνικών σχολών, καθώς και Τεχνολογικής εκπαίδευσης. Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορούν ν’ αναζητηθούν μεταβαίνοντας στους παρακάτω συνδέσμους.

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15318 και τίτλο «Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής Προέλευσης» 
Καταληκτική Ημερομηνία:07/05/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15324 και τίτλο «ΠΜΣ “Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές”»
Καταληκτική Ημερομηνία:06/05/2019

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 12728 και τίτλο «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» 
Καταληκτική Ημερομηνία:06/05/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 0881 και τίτλο «Εισπράξεις του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους» 
Καταληκτική Ημερομηνία:06/05/2019