Τριτοβάθμια

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ προκήρυξε έξι θέσεις για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργουστα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων. Πρόκειται για δυνατότητα εργασίας σε απόφοιτους ΗΜΜΥ και Πληροφορικής, οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων. Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορούν ν’ αναζητηθούν μεταβαίνοντας στους παρακάτω συνδέσμους.

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «European network of Cybersecurity centres and competence Hub for innovation and Operations» – «ECHO» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «A Novel Adaptive Cybersecurity Framework for the Internet-of-Vehicles» – «nIoVe»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «A Novel Adaptive Cybersecurity Framework for the Internet-of-Vehicles» – «nIoVe» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Management Of Networked IoT Wearables – Very Large Scale Demonstration of Cultural Societal Applications» – «MONICA»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης ««Resilience Officer for Social Emergencies» – «RespOnSE»

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Ευφυές σύστημα Αυτοδιαχείρισης και Υποστήριξης ασθενών με χρόνια Αναπνευστικά Προβλήματα» – «Take-A-Breath» 

Leave a Reply