Σύμβαση Εργασίας
Τριτοβάθμια

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκήρυξε εννιά θέσεις με σύμβαση μίσθωσης εργασίας, μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας. Πρόκειται για δυνατότητα εργασίας σε επιστήμονες οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την υλοποίηση ερευνητικού έργου.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις αφορούν απόφοιτους θετικών επιστημών, επιστημών υγείας, πολυτεχνικών σχολών, καθώς και Τεχνολογικής εκπαίδευσης. Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορούν ν’ αναζητηθούν μεταβαίνοντας στους παρακάτω συνδέσμους.

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εμβληματική δράση “Οι Δρόμοι Της Ελιάς” Υποέργο 1: Γενετική και γονιδιωματική ανάλυση»

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Εφαρμογή ενός συστήματος πρόγνωσης της αστικής θερμικής νησίδας με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρμογής» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάδειξη-Αξιολόγηση-Αξιοποίηση Ελληνικών ποικιλιών αμπέλου» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας»