Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τριτοβάθμια

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ INGENIUM

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 27 Ιουλίου τα αποτελέσματα της 3ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των “Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων” προσθέτοντας νέες συμμαχίες στις 41 που έχουν δημιουργηθεί το 2019 και το 2020.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανήκει στο διαπανεπιστημιακό δίκτυο INGENIUM, το οποίο επιλέχθηκε να χρηματοδοτηθεί για τα επόμενα 4 χρόνια στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα λάβει 1,5 εκατομμύριο € αναλαμβάνοντας, εκτός των άλλων, την υλοποίηση και τον συντονισμό του ενιαίου ψηφιακού χώρου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου INGENIUM.

Η εμβληματική αυτή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, δίνει την δυνατότητα στο δίκτυο INGENIUM να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο “Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο”, με 10 πανεπιστημιουπόλεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση, συνολικά 172.000 φοιτήτριες/τές και 9200 άτομα επιστημονικό προσωπικό.

Στόχος των μελών της συμμαχίας, είναι η οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων, η προώθηση κορυφαίων διεπιστημονικών ομάδων έρευνας και διδασκαλίας, και η ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών παιδαγωγικών μεθόδων και τεχνολογιών.

Leave a Reply