Θέσεις Ερευνητών
Επιμόρφωση

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το θερινό σχολείο στοχεύει στην παροχή προηγμένης εκπαίδευσης σχετικά με τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών ευκαιριών που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και την ένταξη της ευθύνης στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη και να διαμορφωθεί ένας πιο ανθεκτικός οργανισμός.

Διοργάνωση Ημερίδας

2 Nοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου – με Zoom
Συνδιοργάνωση: CSR HELLAS – Πανεπιστήμιο Κρήτης – ALBA Graduate Business School

To Πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει όλους τους σημαντικούς τομείς που σχετίζονται με την υπεύθυνη διαχείριση της αειφορίας. Μέσα σε έξι εβδομάδες, κατά τις οποίες θα μοιραστούν τουλάχιστον 48 ώρες γνώσης και εμπειρίας διαχείρισης σχετικά με τη βιωσιμότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν μια ενημερωμένη επισκόπηση των σημαντικών εξελίξεων γύρω από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές προκλήσεις που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της σειράς 12-σεμιναρίων Webinar, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν διαλέξεις από διακεκριμένα μέλη ακαδημαϊκών καθηγητών, θα συζητήσουν σχετικές μελέτες περιπτώσεων, θα μάθουν για βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί από έμπειρους επαγγελματίες και θα ανταλλάξουν απόψεις και σκέψεις σχετικά με την ενσωμάτωση σχετικής θεωρίας στην ΕΚΕ πρωτοβουλίες του οργανισμού τους.

Leave a Reply